Therapeum

therapeuéin

Therapeum – centrum terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Kim jesteśmy?

Prywatne gabinety edukacyjno-terapeutyczne

Therapeum – centrum terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Therapeum pracuje na rzecz dzieci i wspiera rodziców w zapewnieniu im komfortowego rozwoju. To prywatne gabinety edukacyjno-terapeutyczne oferujące poprzez zabawę i pracę: opiekę, edukację i rehabilitację.

Nasz proces terapeutyczny jest skierowany na wyrównywanie szans dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nasz zespół tworzą eksperci z wielu dziedzin – fizjoterapeuci, psychologowie, nauczyciele i pedagodzy specjalni. Ich kwalifikacje, umiejętności 
i doświadczenie wybiegają daleko poza przyjęte standardy.

To, co nas wyróżnia spośród pozostałych instytucji, to wszechstronna asysta na każdym poziomie procesu terapeutycznego. 

Zobacz naszą ofertę

Oferta

Jak możemy pomóc Twojemu dziecku?

Nasze działania opieramy na dokładnej diagnozie i indywidualnie dostosowanej terapii dla każdego dziecka. Gwarantujemy bezpieczeństwo, poufność 
i indywidualne wsparcie na każdym kroku procesu terapeutycznego. Dokładamy wszelkich starań, aby każde dziecko czuło się zaopiekowane, co z kolei pozwoli na jeszcze bardziej efektywną terapię.
Diagnoza i terapia logopedyczna

Diagnoza i terapia logopedyczna

Specjalista
Logopeda i Neurolopeda

Logopeda odpowiada za usuwanie wad wymowy, kształtowanie prawidłowej wymowy oraz nauczaniem mowy w przypadku jej braku lub utraty. Jednak w tej słownikowej definicji kryje się o wiele więcej.Opis terapii

Logopeda wdraża  wielowarstwowe procesy wpływające na wszechstronny rozwój dziecka – m.in. dba o prawidłowy rozwój mowy pod względem fonetycznym, leksykalnym i gramatycznym. Na zajęciach logopedycznych dziecko usprawnia swoje narządy artykulacyjne, uczy się prawidłowego oddychania, doskonalenia umiejętności motorycznych, a także uczy się czytać i pisać.

Rozwiń
Terapia Integracji Sensorycznej (SI)

Terapia Integracji Sensorycznej (SI)

Specjalista
Terapeuta integracji sensorycznej

Terapeuta skupia się na Integracji Sensorycznej (SI), inaczej przetwarzaniu otaczającej nas rzeczywistości w zakresie odbieranych przez nas bodźców typu: światło, dźwięk, smak, dotyk, zapach.Opis terapii

Terapia SI stosowana jest w celu poprawy funkcjonowania dzieci z opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym, trudnościami w nauce czy z mikrouszkodzeniami układu nerwowego.

Metoda ta skupia się na działaniu trzech najwcześniej dojrzewających systemów zmysłowych w procesie rozwoju dziecka: systemu dotykowego, systemu czucia głębokiego (propriocepcja) oraz układu przedsionkowego (zmysł równowagi). Poprawne zintegrowanie tych układów jest podstawą optymalnego rozwoju i działania pozostałych zmysłów i umiejętności.

Rozwiń
Psychoterapia dla dzieci

Psychoterapia dla dzieci

Specjalista
Psycholog dziecięcy

Psycholog wspomaga dopiero co rozwijające się u dziecka kompetencje emocjonalno-społeczne na zajęciach prowadzonych w małych grupach - albo jeśli sytuacja tego wymaga na zajęciach  indywidualnych.Opis terapii

Celem takich zajęć jest rozwijanie osobowości dziecka, budowanie wiary we własne możliwości i poczucia własnej wartości. Dziecko uczy się nazywać emocje i ujawniać uczucia, jakie towarzyszą określonym sytuacjom. Doskonali umiejętność uważnego słuchania, wczuwania się w emocje swoje i rówieśników. Uczy się też, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, nazywać i opanowywać negatywne emocje.

Rozwiń
Specjalistyczna terapia pedagogiczna

Specjalistyczna terapia pedagogiczna

Specjalista
Pedagog specjalny

Pedagog specjalny - specjalista z zakresu pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu czy dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Jego działania obejmują dokładną diagnostykę i ocenę indywidualnych potrzeb dziecka, na podstawie których opracowywane są spersonalizowane programy edukacyjne i terapeutyczne.Opis terapii

Współpracuje również z rodziną, doradzając w zakresie najlepszych praktyk wychowawczych i oferując wsparcie emocjonalne. Pedagog może zastosować różne metody terapii behawioralnej, takie jak Analiza Zachowania Stosowanego (ABA), aby pomóc w rozwijaniu umiejętności społecznych i komunikacyjnych dziecka.

Rozwiń
Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Specjalista
Terapeuta pedagogiczny

Terapeuta przeprowadza zajęcia korekcyjno - kompensacyjne (inaczej terapia pedagogiczna) należą do jednych z form zajęć specjalistycznych prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zajęcia realizowane są dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej lub dla dzieci, u których zaobserwowano trudności percepcyjno-motoryczne.Opis terapii

Głównym celem zajęć jest wspomaganie w wyrównywaniu szans edukacyjnych. Czy to poprzez kształtowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych obecnych w procesie nauki czytania, pisania, rozwijania pamięci i koncentracji uwagi czy kształtowanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego, społeczno – emocjonalnego u dzieci z trudnościami rozwojowymi lub trening uważności.

Trening uważności (mindfulness) – pojęcie „mindfulness” wywodzi się z języka angielskiego i znaczy tyle co uważność lub pełnia obecności. Jest to szczególny rodzaj świadomej, bezkrytycznej uwagi skierowanej na chwilę obecną, czyli „tu i teraz”. Praktyka uważności to otwarty i szczery dialog z własnym ciałem i umysłem. To świadome i pełne uwagi „zatrzymywanie się” lub „wykonanie świadomej przerwy/pauzy” umożliwiające dziecku prowadzenie dialogu bliskości z samym sobą, z drugim człowiekiem i otaczającym je światem.

Rozwiń
Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych

Specjalista
Trener umiejętności społecznych

Trener odpowiada za Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - to zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dziecka. Uzupełniają umiejętności reagowania w różnych sytuacjach społecznych, komunikowania własnych potrzeb, nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi dziećmi.Opis terapii

Zajęcia kierowane są do dzieci ze spektrum autyzmu, ADHD, mających trudności z nawiązywaniem satysfakcjonujących relacji z innymi, trudnością z adaptacją do nowych sytuacji czy przejawiających zachowania agresywne. Mogą być one realizowane w formie indywidualnej lub grupowej.

Rozwiń

Miejsce

Gdzie możesz nas znaleźć?

Nigdy nie rekrutujemy wyłącznie przez telefon.

Wizyta w placówce i osobista rozmowa z opiekunką, nauczycielem, kierownikiem lub dyrektorem są absolutnie konieczne. Zadajecie Państwo wiele istotnych i ciekawych pytań, na większość z nich znamy odpowiedź, te na które odpowiedzi nie znamy inspirują nas do poszukiwania oraz motywują do jeszcze bardziej wytężonej pracy.

Jak możesz się z nami skontaktować?

Sekretariat funkcjonuje między 08.00 a 14.00.

Nasze lokalizacje

Pomagamy od 15.00 do 20.00.

GOLĘCIN

Wojska Polskiego 79 60-628 Poznań

JEŻYCE

Polna 13a 60-535 Poznań

ŁAWICA

Perzycka 11 60-182 Poznań

Cennik

Koszty terapii

Usługa każdego specjalisty, niezależnie od dziedziny, może być wyceniana indywidualnie i precyzyjnie dopasowana do konkretnych potrzeb oraz możliwości rodzica. Taka elastyczność wyceny pozwala na stworzenie spersonalizowanego planu terapeutycznego czy konsultacyjnego, który uwzględnia zarówno złożoność problemu, jak i budżet. 

Kontakt

Napisz do nas korzystając z formularza!

Imię i nazwisko *
Adres e-mail *
Numer Telefonu
Napisz wiadomość

* Pole obowiązkowe